לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות ותמיכה של בזק בינלאומי
בטלפון 03-9203179